แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, พุทธสมาคมจับมือ อบจ.ภูเก็ต จัดทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง ( ข่าวภูเก็ต )

ข่าวภูเก็ต : พุทธสมาคมจับมือ อบจ.ภูเก็ต จัดทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง

อบจ.ภูเก็ต จับมือ พุทธสมาคม ร่วมจัดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดทอดผ้าป่าทุกวัดพร้อมกันในวันวิสาขบูชา ก่อนนำทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
เวลา 10.00 น. วันนี้ ( 6 พ.ค. ) นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นายนรหัช รักแต่งาม นายกพุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและชมรมสื่อสีขาวภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ห้องประชุมสภาฯ
นายนรหัช รักแต่งาม นายกพุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่า พระภิกษุสามเณร เป็นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระวินัย หากมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมในชั้นสูง สามารถค้นคว้าและทำความเข้าใจพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน ก็จะนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน ซึ่งการส่งเสริมพระภิกษุสามเณรด้วยวิธีการนี้ เป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุและสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน ซึ่งได้พระราชทานทุนปฐมฤกษ์ให้โครงการฯ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 และทรงพระกรุณารับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ และพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระมหามงกุฎ ประกอบเป็นตราโครงการ
สำหรับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จะมอบให้แก่สถาบันการศึกษาหรือสถาบันผู้จัดสอบ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของคณะสงฆ์ไทยโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย 1.ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย 2.ทุนการศึกษาระดับเปรียญธรรม 6,7,8 และ 9 กำกับดูแลโดยกองบาลีสนามหลวง 3.ทุนธรรมทูต และ 4.ทุนสำนักเรียน
ทั้งนี้ พระภิกษุและสามเณรที่ประสงค์จะสมัครรับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย สามารถติดต่อได้ที่สถาบันการศึกษาของสงฆ์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย ทุกวิทยาเขต รวมทั้งกองบาลีสนามหลวง

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215