แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, ผลระดมสมองบริหารจัดการอะควาเลี่ยม-ให้นำปลาสวยงามที่เลี้ยงแทนปลาในทะเล ( ข่าวภูเก็ต )

สรุปผลการระดมความเห็นการบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เน้นลดการนำสัตว์น้ำตามธรรมชาติและแนวปะการังมาเลี้ยง ด้วยการนำสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงมาเลี้ยงแทน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน เปิดเผยถึงผลการประชุมสัมมนาการจัดการแสดงพันธ์สัตว์ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค.49 นี้ ณ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม 59 คน
โดยนายวรรณเกียรติ กล่าวว่า จากการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำในสถานแสดงพันธ์สัตว์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำในสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำมีประสิทธิ์ภาพ จะทำให้อายุของสัตว์น้ำยืนยาวจะช่วยลดปริมาณการนำสัตว์น้ำที่อยู่ในธรรมชาติมาแสดงได้มากยิ่งขึ้น เพราะหากการบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำไม่ดีเท่าที่ควร สัตว์ฯก็จะเกิดโรคต่างๆ ทำให้ต้องนำสัตว์น้ำในธรรมชาติเข้ามาเลี้ยงเพิ่มตามไปด้วย
การประชุมในครั้งนี้ ได้เน้นในการเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะต้องการที่จะให้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำลดปริมาณการนำสัตว์น้ำสวยงามจากแนวปะการังมาเลี้ยงให้มากยิ่งขึ้น เพราะเกรงกันว่าหากมีการนำสัตว์เลี้ยงจากแนวปะการังมาจำนวนมาก จะทำให้แนวปะการังหมดสีสันตามเป็นธรรมชาติ เพราะสัตว์สวยงามถือเป็นเสน่ห์ของแนวปะการัง และขณะนี้หน่วยงานต่างๆ ก็สามารถที่จะเพาะเลี้ยงปลาสวยงามได้เป็นจำนวนมาก
นายวรรณเกียรติ กล่าวเพิ่มอีกว่า นอกจากเรื่องของการบริหารจัดการสถานแสดงพันธ์สัตว์ให้มีคุณภาพแล้ว การประชุมในครั้งนี้ยังได้พูดคุยถึงเรื่องของกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับภาคเอกชนเป็นอันมาก รวมทั้งจะมีการรวมตัวของภาครัฐแลเอกชนที่มีสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำในลักษณะชองชมรมหรือสมาคม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ โดยในเบื้องต้นที่ยังไม่มีการจัดตั้งชมรมหรือสมาคมฯจะให้ทางสถานแสดงพันธ์สัตว์ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215