แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, ค้าภายในภูเก็ตตรวจเข้มปั๊มน้ำมันต้องแสดงป้ายราคาขายให้ชัดเจน ( ข่าวภูเก็ต )

ค้าภายในภูเก็ตเข้มตรวจปั๊มน้ำมันเน้นให้ปั๊มติดป้ายแสดงราคาขายที่ตรงกับหัวจ่าย เผย จากการสำรวจในภูเก็ตปฏิบัติตามที่กำหนด มีเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ปิดป้ายราคาตามที่กฎหมายกำหนด
นายสมโภชน์ สังขพงษ์ การค้าภายในจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สถานการณ์ภาวะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น สำนักงานค้าภายในจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 3-3 ภูเก็ต ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวให้ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า โดยเน้นในเรื่องการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย และปริมาณน้ำมันที่จำหน่ายจะต้องถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
ส่วนในเรื่องการปิดป้ายแสดงราคานั้น กฎหมายได้กำหนดให้สถานีบริการน้ำมันต้องแสดงราคาจำหน่ายต่อลิตรไว้ด้านหน้าสถานีบริการ โดยมีขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า 15 เซนติเมตร และราคาที่แสดงจะต้องถูกต้องตรงกับมาตรวัดที่แสดง ณ ตู้จ่ายน้ำมัน
จากการตรวจสอบที่ผ่านมา พบว่า มีสถานีบริการบางแห่ง มีเจตนาไม่แสดงราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ด้านหน้าสถานีบริการตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน 1 ราย และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดี โดยเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน จำนวน 6,000 บาท รวมทั้งให้สถานีบริการฯดังกล่าวแสดงราคาตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัดด้วยแล้ว
นายสมโภชน์ กล่าวอีกว่า การตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และสำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทปั๊มอิสระ บางครั้งมีการจำหน่ายน้ำมันในราคาที่สูงกว่าสถานีบริการทั่วไป อาจเข้าข่ายเป็นความปิดตามกฎหมาย หากตรวจสอบพบว่าเป็นการจำหน่ายในราคาที่สูงเกินสมควรจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อย่างไรก็ตาม การที่กฎหมายกำหนดให้สถานีบริการ แสดงข้อมูลราคาที่มีขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 15 ซม.นั้น ด้วยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถมองเห็นชัดแจ้ง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเติมน้ำมันจากสถานีบริการแต่ละแห่งจึงขอให้ผู้ใช้รถได้ใช้ประโยชน์ จากข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการค้าฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบได้ทางหนึ่ง หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้าสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนแม่บ้าน 1569 ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215