แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, ส.ท่องเที่ยวภูเก็ตยื่นข้อเสนอรัฐบาลฟื้นฟูการท่องเที่ยว ( ข่าวภูเก็ต )

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ส.ท่องเที่ยวภูเก็ต ยื่นข้อเสนอรองนายกรัฐมนตรี ฟื้นฟูสถานการณ์การท่องเที่ยว หลังเหตุการณ์ความไม่สงบทำการท่องเที่ยวเสียหายยับ

นายสมบูรณ์ จิรายุส นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทางการเมือง ว่า ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนั้นกระทบต่อการท่องเที่ยวแน่นอน เพราะธุรกิจการท่องเที่ยวถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหว

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ประกอบการ ก็เห็นว่า มีความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในการควบคุมสถานการณ์ แต่ถ้าสามารถยกเลิกประกาศได้เร็วก็จะเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้มีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่แจ้งยกการเดินทาง แต่ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตยังไม่มี แต่ก็น่าเป็นห่วงเรื่องของการจองห้องพักใหม่ เนื่องจากขณะนี้ตัวเลขจองเข้ามาช้า ประกอบกับช่วงหลังจากนี้ภูเก็ตจะเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซัน ทำให้นักท่องเที่ยวลดลงอีก และขณะนี้หลายๆ ประเทศยังคงมีการประกาศเตือนนักท่องเที่ยวอยู่

อย่างไรก็ตาม จากการร่วมกันหารือของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้จัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการฟื้นฟูสถานการณ์การท่องเที่ยว หลังเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง โดยยื่นต่อ นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ในวันนี้ (17 เม.ย) ซึ่งข้อเสนอ ประกอบด้วย

1.ด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญที่สุด เพราะการที่จะสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจได้เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องพิจารณาถึงช่องทางที่เหมาะสมและเข้าถึงตัวลูกค้าได้โดยตรง และบริษัทที่เป็นผู้ดำเนินการ ต้องเป็นบริษัทต่างประเทศที่มีช่องทางเข้าถึงสื่อทั่วโลกได้เป็นอย่างดี

ด้วยการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เช่นนี้จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง เพราะลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจซื้อและลูกค้าเป็นผู้มีอำนาจบังคับให้เอเย่นต์จัดหาแหล่งท่องเที่ยวให้ ถ้าลูกค้าเห็นว่าประเทศไทยปลอดภัยแล้ว สงบดีแล้ว

รวมทั้งนำสื่อจากต่างประเทศศึกษาดูแหล่งท่องเที่ยว เพื่อมารับทราบสถานการณ์จริงในประเทศไทย การนำบุคคลเหล่านี้ มาเห็นสภาพความเป็นจริงและนำสิ่งที่ได้เห็น กลับไปสื่อสารต่อให้กับประชาชน เป็นภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศ จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นได้โดยง่าย และสามารถที่จะสร้างความเข้าใจได้ถูกต้องมากขึ้น พร้อมทั้งยังได้รับความเชื่อถือจากประชาชนในประเทศนั้นๆ เพราะเป็นสื่อมวลชนของประเทศเหล่านั้นเอง ซึ่งจะให้ผลดีกว่าการที่เราไปจัดงานเลี้ยงแล้วอ่านข่าวสารให้เขาฟัง

2.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมนันทนาการ ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศ เช่น พัทยา เชียงใหม่ และ ภูเก็ต ด้วยการจัดคอนเสิร์ตหรือการจัดมหกรรมดนตรี พร้อมทั้งนำนักร้องหรือนักดนตรี ที่มีชื่อเสียงในกลุ่มวัยรุ่นในปัจจุบันมาร่วมแสดง เพื่อสร้างแรงจูงใจจากความสนุกสนานและความรื่นเริง ให้มีการถ่ายทอดอารมณ์แห่งความสนุกสนานของผู้มาร่วมกิจกรรมให้กระจายออกไปตามสื่อต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของโลก เพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยอยู่ในสภาวการณ์ที่เป็นปกติแล้ว และมีแต่ความสนุกสนานรื่นเริงของบรรดานักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ที่ยังลังเลหรือไม่แน่ใจในการเดินทาง หันกลับมาเดินทางเข้าประเทศไทย

3.มาตรการด้านแรงงานและภาษี รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน ด้วยการนำมาตรการผ่อนผันการชำระภาษีให้กับผู้ประกอบการที่กำลังได้รับผลกระทบ ได้แก่ การผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาการชำระภาษีโรงเรือนหรือภาษีท้องถิ่นต่างๆออกไป ซึ่งจะทำให้สภาพคล่องทางการเงินของหน่วยงานภาคเอกชนดีขึ้น เมื่อผ่านพ้นระยะวิกฤติและกลับคืนสู่สภาพการประกอบการที่ดีขึ้น ก็สามารถที่จะชำระคืนได้ รวมทั้งการลดการหักเงินสมทบประกันสังคมทั้งในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างให้เหลือ 2.5% ซึ้งจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการและลูกจ้างไปได้ส่วนหนึ่ง นอกจากนั้น อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับทุกกลุ่มผู้ประกอบการ

4.มาตรการด้านการจัดการสัมมนาภายในประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและรายได้จากภายในประเทศ โดยให้เกิดการหมุนเวียนรายได้จากการเดินทางไปสัมมนาในสถานที่ต่างๆแบบหมุนเวียน ด้วยการให้รัฐบาลออกคำสั่งให้หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้บังคับของรัฐ จัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ โดยหมุนเวียนข้ามถิ่น เช่น ใต้ไปเหนือ เหนือไปใต้

5.ด้านการบริหารเที่ยวบิน จากการที่นักท่องเที่ยวเกิดความลังเลในการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยเฉพาะการเดินทางผ่าน กทม.ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เราอาจทำให้ความกังวลเหล่านี้ลดถอยลงได้โดยการจัดให้เที่ยวบินขาเข้าของ การบินไทย บินแวะที่ภูเก็ตก่อนเดินทางต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยเหตุผลที่การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต พังงา และ กระบี่ ยังเป็นสถานที่ที่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อนักท่องเที่ยว

การดำเนินการเช่นนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น เที่ยวบินจาก ดูไบ-ภูเก็ต-กทม.หรือ ซิดนีย์-ภูเก็ต-กทม.หรือ กวางโจว-ภูเก็ต-กทม.อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 เที่ยวบิน เป็นต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางมาท่องเที่ยวไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน กทม.นอกเหนือจากญี่ปุ่นและฮ่องกง ที่บินอยู่แล้ว และอาจเพิ่มเที่ยวบินจากแฟรงเฟิร์ต ให้แวะที่ภูเก็ตด้วย เพราะสามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้ทั่วยุโรปจากแฟรงก์เฟิร์ต

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215