แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, ภูเก็ตหามาตรการจัดระเบียบป้ายโฆษณา หลังสร้างความรกรุงรังให้เมืองท่องเที่ยว ( ข่าวภูเก็ต )

ภูเก็ตมอบหมายให้แขวงการทาง โยธาและท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต หามาตรการดำเนินการเอาป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ทำผิดกฎหมายออกทั้งหมด หลังสร้างความรกรุงรังและไม่สวยงามเกิดขึ้นในเมืองท่องเที่ยว
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (3 พ.ค.) นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการหรือผู้ว่าฯ ซีอีโอ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สำหรับประเด็นสำคัญที่มีการพิจารณาในการประชุมผู้ว่าฯ ซีอีโอในครั้งนี้ คือ การจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามถนนสายต่างๆ ในภูเก็ต ทั้งที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากป้ายโฆษณาที่ติดอยู่ตามถนนสายต่างๆ ได้สร้างความรกรุงรังและความไม่เป็นระเบียบให้กับจังหวัดภูเก็ต ทำให้ภูเก็ตขาดความสวยงามไม่สมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก รวมทั้งในช่วงที่มีพายุลมแรงป้ายดังกล่าวอาจจะตกลงมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีนโยบายที่จะจัดระเบียบป้ายโฆษณาต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยตัวแทนจากแขวงการทางจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของแขวงการทางหลวงนั้นได้มีการจัดเก็บป้ายโฆษณาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตของแขวงการทางออกทั้งหมดในถนนทุกสาย เพราะป้ายโฆษณาต่างๆ ที่อยู่ในเขต 4-6 เมตรจากเส้นกลางของถนนถือว่าติดตั้งอยู่ในเขตของแขวงการทางทั้งสิ้น ซึ่งขณะนี้แขวงการทางจังหวัดภูเก็ตได้เริ่มเก็บป้ายในบริเวณถนนบายพาสออกทั้งหมดแล้วและจะทยอยเก็บในถนนสายอื่นๆ ทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของแขวงการทาง
ส่วนป้ายที่ติดอยู่เลยเขตของแขวงการทางนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องไปดำเนินการ ซึ่งในเรื่องนี้ทางท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตได้ทำหนังสือไปยังท้องถิ่นต่างๆ ในการจัดการเก็บป้ายขนาดใหญ่ที่ติดไม่ถูกต้องตามกฎหมายออกทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดภูเก็ตได้มอบให้ทางแขวงการทางภูเก็ต สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ร่วมทั้งท้องถิ่นภูเก็ต ประชุมร่วมกันเพื่อหามาตรการดำเนินการกับป้ายโฆษณาที่ทำผิดกฎหมาย

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215