แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, ภูเก็ต นำร่องการจัดการความเสี่ยงและวิกฤตด้านการท่องเที่ยวของไทย ( ข่าวภูเก็ต )

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 เม.ย.49 นายอุดมศักดิ์ อัศวรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการความเสี่ยงและวิกฤตด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งสำนักพัฒนาการบริการท่องเที่ยว ได้ร่วมมือกับ APEC International Centre for Sustainable Tourism (AICST) โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงและวิกฤตด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จำนวน 50 คน เข้าร่วม ที่โรงแรมกะตะบีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต
นางสาวอุรัจฉฑา เชาวน์ลากร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการบริการท่องเที่ยว กล่าวถึงการอบรมฯ ดังกล่าวว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ คลื่นยักษ์ในแถบจังหวัดชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย เมื่อปลาย 2547 ที่ผ่านมา ยังความเสียหายให้กับจังหวัดในแถบชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยเป็นอันมาก ทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแถบชายฝั่งอันดามัน ทำให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเห็นความสำคัญในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และมีความสามารถในการฟื้นฟูธุรกิจภาคการท่องเที่ยวภายหลังเกิดภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถานการณ์ต่างๆ กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว จึงได้ร่วมมือกับ APEC International Centre for Sustainable Tourism (AICST) จัดทำโครงการกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง และวิกฤตด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ทั้งนี้ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและวิกฤตด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ขึ้น เพื่อเป็นผู้วางแผนกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยในระยะแรกได้ให้จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินการโครงการดังกล่าว

ข้อมูลจาก : ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215