แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด

ท่องเที่ยว อันดามัน : การล่องเรือแม่น้ำกระบุรี ระนอง

ท่องเที่ยว อันดามัน : การล่องเรือแม่น้ำกระบุรี ระนองเริ่มจากปากน้ำ ระนอง ล่องเรือเข้าปากน้ำกระบุรี ไปขึ้นฝั่งที่อำเภอกระบุรี จุดลงเรืออยู่ใกล้เทศบาลเมือง มีเรือบริการสำหรับนักท่องเที่ยวมากมาย

ซึ่งสามารถเช่าเหมาเรือจากจุดนี้หรืออาจติดต่อฝ่ายบริการนำเที่ยวของโรงแรมจันทร์สมธารา ตลอดเส้นทางนักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงาม สภาพบ้านเรือนชายฝั่งสหภาพพม่าและฝั่งไทย

ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการล่องเรือคือฤดูแล้ง (มกราคม-เมษายน) นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถลงเรือ
จากปากน้ำ ระนอง ในตอนเช้า แล้วไปขึ้นฝั่งอำเภอกระบุรี และแวะรับประทานอาหารที่มีชื่อเสียงของอำเภอกระบุรี คือกุ้งก้ามกรามต้มใบเหลียง ชมคอคอดกระ และแวะซื้อซาลาเปาทับหลี

ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215