แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ภายในประเทศ

สกอ.ชี้มีเด็กร้องเรียนมาแล้ว 25 ราย ( ข่าวทั่วไป )

นางศศิธร อหิงสโก ผอ.กลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) กล่าวว่า มีนักเรียน และผู้ปกครองเดินทางมาร้องเรียนและโทรศัพท์เข้ามาที่ สกอ. จำนวน 25 คนในวันนี้  หลังสกอ.ประกาศผล Admission เมื่อเย็นวานนี้ ( 7 พ.ค.)  ปัญหาส่วนใหญ่ยังคงเป็นปัญหาเดิมเหมือนทุกปีโดยจำแนกปัญหาเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.นักเรียนถูกตัดสิทธิ์แอดมิสชั่นส์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้แจ้งรายชื่อมาที่สกอ.ว่าเด็กสอบติดโควตารับตรงของมหาวิทยาลัยและยืนยันสิทธิ์ที่จะเรียนในโควตารับตรงแล้ว  เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบเด็กอื่น จึงต้องตัดสิทธิ์แอดมิสชั่นส์ เด็กที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนโควตารับตรง  2.นักเรียนคิดคะแนนรวมผิด โดยนำคะแนนสอบ A-net  ซึ่งหมดอายุแล้วมาคิดคำนวณ ทำให้ได้คะแนนที่ไม่ถูกต้อง 3.นักเรียนมีผลการเรียนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้  GPA ไม่ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ 4.คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรม.ปลาย GPAX ไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่ทางโรงเรียนส่งมาให้สกอ.  และ 5.นักเรียนขาดคุณสมบัติในขั้นตอนของการสมัคร โดยเด็กจบชั้น ม.6 หลังจากวันรับสมัครทำให้หมดสิทธิ์สมัคร

“ในกรณีเด็กถูกตัดสิทธิ์ แอดมิสชั่นส์ ด้วยเหตุเกี่ยวกับโควตารับตรง   ถ้าเด็กคนนั้นมีหลักฐานยืนยันได้ว่าได้สละสิทธิ์เข้าเรียนโควตารับตรงกับทางมหาวิทยาลัยแล้ว ทางสกอ.ก็ต้องคืนสิทธิ์ให้เด็กได้รับการพิจารณาเข้าเรียนตามระบบ Admission ทันที เบื้องต้นตอนนี้มีเด็กที่พิสูจน์ได้ว่าสละสิทธิ์โควตารับตรงชัดเจน 3 ราย  สกอ.ก็ได้คืนสิทธิ์ก็ได้คืนสิทธิ์ให้ได้เข้าเรียนในคณะที่เด็กเลือกเรียนและมีคะแนนถึงเกณฑ์การคัดเลือก  อย่างไรก็ตามในปีนี้ถือว่าเด็กมาร้องเรียนน้อยมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่เชื่อมั่นในการประมวลผลของ สกอ.”  นางศศิธร  กล่าว

 

ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215