แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

การเก็บข้อมูล
ทางอันดามัน ไกด์ ดอทคอมอาจจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นส่วนตัวของท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเราในการพัฒนาการให้บริการต่างๆ ที่เราจะมอบให้ท่าน สำหรับท่านที่เป็นสมาชิก ข้อมูลของท่าน จะถูกจัดเก็บในขณะที่ท่านทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก

ระบบรักษาความปลอดภัย
ในการ Log in เพื่อเข้าใช้บริการ ระบบรักษาความปลอดภัยของเรา จะถามรหัสผ่านของท่านทุกครั้งก่อนที่จะอนุญาตให้ท่านเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านจึงเป็นผู้เดียว ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นได้เมื่อ Log in เข้าไปในระบบแล้ว ท่านสามารถเข้าไปแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง แต่เพื่อความปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัย อาจขอตรวจสอบรหัสผ่านของท่านอีกครั้งก่อนที่จะอนุญาตให้มีการการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ทางเราขอให้ท่าน เก็บรักษา Log in name และ Password ไว้เป็นความลับ และถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นโปรด Log out ทุกครั้งเมื่อท่านไม่ต้องการใช้บริการของเรา หรือ ปิดบราวเซอร์เมื่อท่านเสร็จสิ้นการทำงานแล้ว เพื่อเป็นการป้องกัน

การเก็บข้อมูลของสมาชิก
จุดประสงค์หลักในการจัดเก็บข้อมูลของสมาชิก คือ การนำไปใช้เพื่อการพัฒนาการให้บริการที่เหมาะสมแก่สมาชิก รวมถึงการนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสม แต่โปรดมั่นใจได้ว่า ผู้โฆษณาจะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในการเข้าถึงข้อมูลของท่านสมาชิกโดยตรง เพราะทางเราจะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิกทุกท่านแต่เพียงผู้เดียว

การใช้ข้อมูลเพื่อการโฆษณา
เนื่องจากการบริการนี้เป็นการบริการแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายจากท่าน ด้วยเหตุนี้เองทางเราจำเป็นต้องหารายได้จากการโฆษณาเข้ามาสนับสนุน เพื่อคงการให้บริการในรูปแบบนี้นี้มีอยู่ต่อไป ดังนั้นข้อมูลของท่านอาจถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอโฆษณา ในรูปแบบต่างๆ

การเก็บข้อมูลของสมาชิกในกรณีพิเศษ
กรณีที่ทางเราจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่างๆ อาจทำให้ทางเราต้องทำการขอข้อมูลส่วนตัวของท่านอีกเป็นกรณีพิเศษ ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวม ในกรณีนี้ อาจจะถูกนำเสนอต่อบริษัทที่ให้การสนับสนุน ซึ่งสมาชิก จะได้รับแจ้งให้ทราบ ก่อนที่จะมีการเก็บข้อมูล ในกรณีนี้ สมาชิกมีสิทธ์พิจารณาตัดสินใจไม่เข้าร่วม

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน
โดยปกติแล้ว เรามิได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกต่อผู้อื่น เว้นแต่ในกรณีที่เราได้รับอนุญาตจากท่าน และ/หรือ ในกรณีพิเศษ ดังนี้

  1. ทางเราอาจจะทำการเปิดเผยข้อมูล บางส่วนหรือทั้งหมดแก่พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ ผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ของเรา
  2. ทางเราอาจจะทำการเปิดเผยข้อมูล บางส่วนหรือทั้งหมด ถ้าทางเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้น จะมีผลต่อในการจำแนก การติดต่อ และ การดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้ได้รับความกระทบกระเทือน หรือความเสียหาย
  3. ทางเราอาจจะทำการเปิดเผยข้อมูล บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีที่เป็นการร่วมมือกับทางราชการ หรือการใช้ข้อมูลสำหรับการดำเนินการทางด้านกฎหมาย
  4. ทางเราอาจจะทำการเปิดเผยข้อมูล บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีที่ทางเราเห็นว่าจำเป็นต่อการรักษา และ/หรือ การพัฒนาการให้บริการ ตลอดจนการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215