แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

สตูล, กกต.สตูลทดสอบใช้เครื่องลงคะแนนแทนใช้บัตรลดภาวะโลกร้อน ( ข่าวสตูล )

ข่าวสตูล : กกต.สตูลทดสอบใช้เครื่องลงคะแนนแทนใช้บัตรลดภาวะโลกร้อน

สตูล-สตูลทดสอบการใช้เครื่องลงคะแนนแทนการใช้บัตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนพร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลโดยจัดการลงคะแนนและการนับคะแนนเสมือนจริงโดยนำการศึกษามายกร่างระเบียบและคู่มือการลงคะแนนและนับคะแนนช่วงแรกกกต.สตูลมุ่งเป้าไปที่การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น

วันที่(5พ.ค.)นายชวลิตอุทัยรัตน์ประธานกกต.จังหวัดสตูลกล่าวว่ากกต.ได้จัดโครงการศึกษาปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการที่จ.สตูลโดยนายเมธาศิลาพันธ์ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ดำเนินการศึกษาฯเพื่อศึกษาปัญหาการลงคะแนนในการใช้เครื่องลงคะแนนของบุคคลกลุ่มต่างๆอาทิประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง,สมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้บริหารท้องถิ่นและภาคเอกชนพร้อมศึกษาผลการทดลองในการใช้เครื่องลงคะแนนกับประชาชนในท้องถิ่นโดยจัดการลงคะแนนและการนับคะแนนเสมือนจริงจะได้นำไปศึกษาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเลือกตั้งให้ทันสมัยโดยใช้เครื่องลงคะแนนและจะนำการศึกษามายกร่างระเบียบและคู่มือการลงและนับคะแนนในช่วงแรกกกต.มุ่งเป้าที่การเลือกตั้งท้องถิ่น

ในการนี้นายเมธาศิลาพันธ์ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้งกล่าวว่าโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้เป็นการวิจัยพัฒนาระบบการลงคะแนนเลือกตั้งโดยใช้เครื่องลงคะแนนซึ่งเรื่องนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีนโยบายที่จะแก้ไขกฎหมายและให้สามารถใช้วิธีอื่นนอกจากการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งคือการใช้เครื่องลงคะแนนตรงนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเล็งเห็นว่านวัตกรรมใหม่หรือเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากในหลายสิบประเทศที่ลงคะแนนโดยไม่ใช้บัตรเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องลงคะแนน

ขณะนี้ประเทศอินเดียได้ใช้เครื่องลงคะแนนเหมือนกันและตรงนี้ถ้ามีความเป็นไปได้และมีความสะดวกสบายให้กับประชาชนจะช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเพราะเครื่องลงคะแนนไม่ต้องใช้คนและกระดาษมากก็จะเกิดความสะดวกสบายแก่การเลือกตั้งในครั้งต่อไปเพราะการเลือกตั้งส.ส.ส.ว.แต่ละครั้งต้องใช้กระดาษในการเลือกตั้งประมาณ90ล้านฉบับและต้องใช้งบประมาณ90ล้าน

เมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วต้องเผาทิ้งและบางแผ่นก็มิได้ใช้เพราะจัดพิมพ์เตรียมไว้เยอะและส่วนใหญ่ที่มาเลือกตั้งนั้นผู้คนที่มาเลือกตั้งประมาณ70-80%เท่านั้นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการศูนย์เสียค่าใช้จ่ายและทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยและรวมถึงปัญหาของบัตรเลือกตั้งอีกทั้งในการวินิจฉัยความถูกต้องของบัตรเหล่านั้นและมีปัญหาอีกมากมายเช่นผู้ที่มาลงคะแนนที่ใช้บัตรไม่ตรงกันกระบวนการเหล่านี้จะหายไปเมื่อเราใช้เครื่องลงคะแนนเพราะเครื่องนั้นสมารถลงคะแนนภายในตัวมันเองได้

ตรงนี้เป็นความสำคัญทางกกต.แลเห็นความสำคัญของเครื่องนี้ถ้าวันหนึ่งทางกกต.แก้ไขกฎหมายว่ามีการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งใหม่เราจะต้องมีความพร้อมในครั้งนี้และเครื่องมือใหม่ในการนำไปการเลือกตั้งส่วนถ้าท้องถิ่นต้องการจะร้องขอใช้เครื่องเหล่านี้เจ้าหน้าที่กกต.จะต้องมีการเตรียมไว้ให้และทางเราได้มาทำการวิจัยดูการใช้เครื่องลงคะแนน

ในขณะนี้เราจะนำเครื่องลงคะแนนมาใช้กับท้องถิ่นดูก่อนเพราะทางท้องถิ่นจะมีหน่วยลงคะแนนไม่มากเราะถ้าเป็นการเลือกตั้งส.ส.หรือส.ว.นั้นเราจะต้องใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งเยอะถึง8หมื่นกว่าหน่วยเพราะจะใช้เครื่องเหล่านี้ต้องใช้เงินอย่างมากแต่ท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งเพราะการครบวาระไม่ตรงกันเพียงทำตั้งไว้30ชุดก็ใช้ได้ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าประชาชนชอบมากแค่ไหนทางเราจะจัดเตรียมได้

ส่วนประสิทธิภาพของเครื่องจะวัดได้ว่าซึ่งเครื่องการลงคะแนนนั้นผลิตมาจากผู้ที่ชำนาญและมีความแม่นยำสูงมากและไม่มีเครื่องกลไกลมากเหมือนกับเครื่องคิดเลขเช่นใครกดหมายเลขอะไรเครื่องลงคะแนนจะบวกให้จดเสร็จสิ้นและปิดผลก็จะสรุปออกมาเท่าไหร่โดยไม่ต้องนับและจะไม่มีความผิดพลาดใดทั้งสิ้นละมีความทนทานมาก

ส่วนทางกกต.ได้ผลิตมาเป็นรุ่นที่3จำนวน100ชุดและเครื่องนี้ได้ใช้ใน76จังหวัดเช่นการทดลองในการเลือกตั้งสหกรณ์โรงเรียนบ้างมหาวิทยาลัยและได้ผลดีใช้มาตั้งแต่ปี2546และปี2547และเครื่องนี้ลงคะแนนอย่างตรงไปตรงมาลง100คนเครื่องก็สแกน100พอดีแต่ก็จะยุ่งอยากไม่มากเพียงแต่ควบคุมเครื่องเท่านั้นเองและถ้าบุคคลมาลงคะแนนเมื่อลงเสร็จก็รีบให้ออกจากที่ตรงนั้นกระบวนการมุ่งเน้นที่การลงคะแนนให้ดีและเป็นพิเศษ

ส่วนทางกกต.ก็จะมีความปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆซึ่งกรรมการก็จะวิจัยเชิงลึกให้มากขึ้นกับเครื่องตรงนี้และเลขหน้าเครื่องจะมี20เบอร์เท่านั้นเองและทางเราจะปรับปรุงให้ตัวเครื่องมีความใสเพื่อได้เห็นตัวเครื่องในการทำงานและปุ่มกดการทำงานให้เป็นการแสดงตัวเลขให้ชัดขึ้นหรือย่างไรและทางผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการเสนอทางท่านกรรมการว่าคิดเห็นชอบอย่างไรแล้วแต่ท่านคณะกรรมการจะตัดสินอย่างไร

ด้านนายวินัยอุมาติผู้ใหญ่บ้านหมู่7ต.เกตรีผู้เข้าร่วมทดสอบการใช้งานเครื่องนับคะแนนแบบใหม่แทนการใช้ใบลงคะแนนเลือกตั้งว่าโดยภาพรวมของเครื่องคิดว่าดีแต่ก็จะมีกับผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดความสับสนเพราะลักษณะของเครื่องจะใช้ปุ่มกดซึ่งในแต่ละชุดนั้นอย่างการเลือกผู้บริหารต้องกดเพียงครั้งเดียวหากเป็นการเลือกสมาชิกจะมีการกดสองครั้งซึ่งลักษณะจะมีการแยกเครื่องและอาจมีการสับสนตรงนี้เกรงว่าปัญหาการนับคะแนนจากคลาดเคลื่อนกับต้นคั่วไม่ตรงกันเมื่อก่อนจะใช้บัตรเลือกตั้งยังมีปัญหาในส่วนของเครื่องก็ยังสับสนอยู่

นายกรียาอาดำผู้ใหญ่บ้านหมู่3ต.เกตรีกล่าวด้วยว่าจากการทดสอบการลงคะแนนของหลายๆคนพบว่าการลงคะแนนทำได้รวดเร็วความถูกต้องนั้นชัดเจนจากการสังเกตเป็นการรวดเร็วเรียบร้อยในส่วนของคะแนนที่ออกมาจาการใช้เครื่องจะใช้เวลาน้อยกว่าและเห็นด้วยกับการใช้เครื่องคิดว่าเหมาะสมแล้ว

นางฮาเซี๊ยหมันเหล็มคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกล่าวด้วยว่าเมื่อจะไปแนะนำให้ชาวบ้านก็ไม่มีเครื่องไปสาธิตแค่บอกปากเปล่าว่าจะมีการเลือกตั้งโดยใช้เครื่องโดยการกดปุ่มชาวบ้านก็ไม่ทราบเพราะจะมองภาพไม่เห็นแต่ส่วนตัวคิดว่าเหมาะสมกับตัวเองเพราะรวดเร็วประหยัดเวลาคิดว่ามีความโปร่งใสมากไม่สามารถโกงได้เลยคิดว่าน่าจะนำมาใช้

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215