แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

สตูล, สตูลรวมพลังประชาชน 200 คนแสดงความยุติความรุนแรง ( ข่าวสตูล )

ประชาชนชาวสตูลกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ‘หยุดทำร้ายประเทศไทย’ เพื่อร่วมใจคนไทยให้เป็นหนึ่งแห่งความสมานฉันท์ และต้องการแสดงให้เห็นว่า การเคารพกฎหมายและเสรีภาพของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ

วันที่ 4 พ.ค.52  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.สตูล บริเวณห้องโถงศาลากลาง จ.สตูล มีประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และองค์กรภาคเอกชน ร่วม 200 คน พร้อมใจโบกธงชาติสะบัด แสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ‘หยุดทำร้ายประเทศไทย’ โดยมีนายชูศักดิ์ มณีชยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี

ส่วนกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อร่วมใจคนไทยให้เป็นหนึ่งแห่งความสมานฉันท์ และเพื่อให้คนไทยได้รู้ว่าส่วนใหญ่ไม่ยอมรับความรุนแรงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากรัฐ หรือประชาชน และต้องการแสดงให้เห็นว่า การเคารพกฎหมายและเสรีภาพของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นสำหรับการดำรงอยู่ของสังคมและประเทศไทยอย่างสงบสุข โดยเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนของสังคมไทยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เริ่มแสดงออกร่วมกัน

พร้อมกันนี้ประชาชนชาวสตูลร่วมกันกล่าวคำปฏิญญาประชาชน ไม่ทำร้ายประเทศไทย ไม่ใช้ความรุนแรง พร้อมกับร่วมลงนามแสดงความเคารพแก่ประเทศชาติ

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215