แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

สตูล, ผู้ใช้แรงงานสตูลขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 160 บาท/วัน ( ข่าวสตูล )

ผู้ใช้แรงงานใน จ.สตูลวอนภาครัฐช่วยผลักดันให้ขึ้นขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำจาก 155 บาท/วัน เป็น 160 บาท/วัน เพื่อให้สามารถผจญกับพิษวิกฤตเศรษฐกิจ และแนวโน้มที่เสี่ยงต่อการตกงานในภาวะปัจจุบันได้ดีขึ้น

วันที่ 1 พ.ค.52 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล ร่วมกันส่วนราชการในกระทรวงแรงงาน จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2552 ขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัด เทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล มีภาคธุรกิจเอกชน กลุ่มแรงงาน นายจ้างและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน โดยมี นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด

นายสุเมธ กล่าวว่า รัฐได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวแรงงานที่ประกอบอาชีพด้านต่างๆ และจากภายใต้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ ทำให้มองเห็นและพิสูจน์ได้ว่า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง ได้มีความสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจและนำพาประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี โดยภายในงานจะมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเล่บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน ชิงถ้วยรางวัล พร้อมกับจับฉลากให้รางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ภายในงานมีการจัดบอร์ดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับแรงงาน เพื่อเสริมความรู้ของแรงงาน

นางภัคธีมา หมัดอาดำ แรงงานห้างหุ้นส่วนจำกัดสตูลค้าเหล็ก อายุ 30 ปี บอกว่า ปัจจุบันเงินตอบแทนของแรงงานขั้นต่ำอยู่ 155 บาท อยากให้ภาครัฐช่วยผลักดันให้เพิ่มเงินขึ้นเป็นวันละ 160 บาท เพื่อช่วยลดภาระในครัวเรือในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของแรงงาน และอยากให้ช่วยเหลือในส่วนของสวัสดิการคุ้มครองอย่างเต็มที่ เพราะเศรษฐกิจปัจจุบันเสี่ยงต่อการตกงาน

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215