แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ตรัง, อบจ.ตรังเร่งรณรงค์หลังพบปัญหาโรคหัวใจสูง ( ข่าวตรัง )

ข่าวตรัง : อบจ.ตรังเร่งรณรงค์หลังพบปัญหาโรคหัวใจสูง

ตรัง-องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจัดโครงการรักษ์หัวใจให้พอเพียงเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการตระหนักต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นหลับพบว่าอัตราการตายของกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดติด1ใน3ของประเทศ

วันที่(6พ.ค.)ที่โรงแรมเดอะแกรนด์เอ็ม.พี.รีสอร์ทนายกิจหลีกภัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตรังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจรสู่ภูมิภาคซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตรังร่วมกับสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์นำโดยนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอกและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการตระหนักต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นพร้อมบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

สืบเนื่องจากอัตราของผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดในจังหวัดตรังติดอยู่ในอันดับ1ใน3ของประเทศไทยเป็นประจำทุกปีซึ่งจากการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปในจังหวัดตรังพบว่ามีภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดถึงร้อยละ59.5อีกทั้งยังพบว่าอัตราการตายของกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่ในอันดับ1ใน3ของประเทศไทยมาโดยตลอดเช่นเดียวกันประกอบกับแนวโน้มของผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเริ่มมีอายุลดน้อยลง

โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตประจำวันที่มีการพัฒนาค่านิยมของการบริโภคเพื่อความสะดวกเพิ่มมากขึ้นหรือที่เรียกว่าบริโภคตามกระแสของสังคมแต่ขาดการออกกำลังกายจึงทำให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงส่งผลให้มีภาวะน้ำหนักตัวเกินและมีไขมันในเลือดสูงรวมทั้งยังมีการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ด้วยจึงนำไปสู่ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดของคนในยุคปัจจุบันนี้

สำหรับโครงการรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจรสู่ภูมิภาคโดยสถาบันโรคทรวงอกซึ่งถือเป็นสถาบันหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดดังนั้นจึงเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดด้วยตนเองโดยหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภคทั้งต่อตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยวิถีชีวิตแบบพอเพียง

จากนั้นในวันที่7พฤษภาคม2552ก็จะมีการสัญจรไปที่ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอดสถานศึกษาประจำอำเภอห้วยยอดเพื่อกระจายโครงการไปยังกลุ่มประชาชนให้มีความทั่วถึงครอบคลุมทั้งจังหวัดตรัง

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215