แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ตรัง, เทศบาลกันตังจัดงาน ?100ปีสี่ตำหนักเมืองตรัง? ( ข่าวตรัง )

ข่าวตรัง : เทศบาลกันตังจัดงาน ?100ปีสี่ตำหนักเมืองตรัง?

เทศบาลเมืองกันตังจับมือจังหวัดตรัง  ททท. และภาคประชาชนชาวกันตัง ร่วมจัดงานรำลึก 100 ปี สี่ตำหนักเมืองตรังกระตุ้นท่องเที่ยวจังหวัดตรัง มั่นใจดึงนักเที่ยวเข้ามาเที่ยวจำนวนมาก ตั้งเป้ากันตังเป็นเมืองด้านวัฒนธรรม

นายสมเกียรติ ภาษีทวีเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง จังหวัดตรัง กล่าวว่า ปี  2552 ควนตำหนักจันทน์ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกันตังมีอายุครบ 100 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม 2552 ประกอบกับจังหวัดตรัง ได้กำหนดให้ปี 2552 เป็นปีการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง เพื่อเป็นการพัฒนาสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตรัง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้แพร่หลาย มีทางเลือกในการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

นายสมเกียรติ กล่าวว่า ด้วยเหตุดังกล่าว เทศบาลเมือง กันตัง จึงได้ร่วมกับจังหวัดตรังและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง กำหนดจัดงานย้อนรำลึก 100 ปี สี่ตำหนักเมืองตรัง ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2552  ณ ท่าเรือกันตัง จังหวัดตรังขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยว รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตรัง ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะที่อำเภอกันตัง ซึ่งที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง ซึ่งต่อไปเทศบาลเมืองกันตังจะเน้นนโยบายการจัดกิจกรรมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อให้เป็นเมืองที่ปลุกจิตสำนึกทางด้านวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่ต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการนั่งรถไฟชมแหล่งประวัติศาสตร์ ชมพิพิธภัณฑ์บ้านพระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ชมวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ชมควนตำหนักจันทน์ ชมยางพาราต้นแรก  การจำหน่ายสินค้า ขนมโบราณ โชว์อุปกรณ์เครื่องใช้โบราณ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมย้อนยุค และการแสดงแสง สี เสียง ย้อนรำลึก 100 ปี และดื่มกาแฟโบราณใต้แสงเทียน

สำหรับสี่ตำหนักเมืองตรัง ประกอบด้วย ตำหนักจันทน์ ตั้งอยู่ที่อำเภอกันตัง, ตำหนักโปร่งฤทัย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองตรัง, ตำหนักผ่อนกาย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองตรัง, ตำหนักรื่นรมย์  ตั้งอยู่ที่อำเภอห้วยยอด ผมมั่นใจว่าการจัดงานดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมากและคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่จังหวัดตรังกว่า 10 ล้านบาท
ด้านนายบูรณศักดิ์ ฤกษ์สำรวจ ผอ. ททท.สำนักงานตรัง กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดตรัง ประจำปี 2552 โดยจังหวัดได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าพื้นที่ในอำเภอกันตังเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดตรัง ได้เป็นอย่างดีแห่งหนึ่ง
ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2552 ณ บริเวณ ท่าเทียบเรือกันตัง มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ขนมโบราณ โชว์อุปกรณ์เครื่องใช้โบราณ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมย้อนยุค มโนราห์/ลิเกป่า/หนังตะลุง พร้อมทั้งการแสดงแสงเสียงย้อนรำลึก 100 ปี สี่ตำหนักเมืองตรัง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก : อันดามันไกด์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215