แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ตรัง, กองทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรังแนะนำเศรษฐกิจพอเพียง ( ข่าวตรัง )

ข่าวตรัง : กองทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรังแนะนำเศรษฐกิจพอเพียง

ตรัง - หัวหน้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า เดินทางพร้อมคณะลงพื้นที่ อ.ห้วยยอด เพื่อพบปะประชาชนทั่วไปและนักเรียน โดยเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ให้ประชาชนนำไปปฎิบัติเพื่อการอยู่อย่างมีภูมิคุ้มกัน

วันนี้ (7 เม.ย.) พ.อ.จุลเดช จิตถวิล หัวหน้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยทหารจากกองพันทหารราบที่ 4 กองร้อยทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จังหวัดตรัง ออกไปพบปะประชาชนและนักเรียน ในพื้นที่ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด เพื่อแนะนำความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงตระหนักว่า อาชีพหลักของประชาชนชาวไทย คือ อาชีพทางด้านการเกษตร เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศที่มีความเหมาะสมกว่าอาชีพอื่น

นอกจากนี้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังเป็นการช่วยให้ประชาชนรู้จักอดออม ช่วยเหลือตนเองและพออยู่พอกินด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานในการหาเลี้ยงตนเอง และครอบครัวโดยการพึ่งพาตนเอง ซึ่งกำลังทหารจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้ความรู้กับชาวบ้านในการทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก การเลี้ยงกบในบ่อเล็ก การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และการปลูกพืชผักสวนครัวรอบบริเวณบ่อเลี้ยงปลาด้วย

พ.อ.จุลเดช จิตถวิล หัวหน้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า พลโทพิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มีการกำชับให้หน่วยทหารใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดตรัง ร่วมกันเร่งรณรงค์ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชน แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถือได้ว่าประชาชนให้การตอบรับเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความรู้ที่ได้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเห็นเป็นรูปธรรม

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215