แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

กระบี่, กกต.กระบี่ดึงสตรีประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง23 อบต. ( ข่าวกระบี่ )

กระบี่-กกต.กระบี่จัดโครงการสตรีอาสากกต.ดึงผู้หญิงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น23อบต.ที่จะหมดวาระในวันที่30กรกฎาคม2550เป็นการสร้างเครือข่ายการเลือกตั้งในระดับชุมชน

นายโชคชัยผลวัฒนะผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่กล่าวว่าทางกกต.กระบี่ได้ให้ความสำคัญกับสตรีให้มีส่วนร่วมและบทบาทในการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวร่วมในการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่อบต.ที่ครบวาระในวันที่30กรกฎาคม2552จำนวนอบต.23แห่ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่มีนโยบายมุ่งเน้นในการให้ความรู้กับกลุ่มสตรีในองค์การบริหารส่วนตำบลเนื่องจากกลุ่มสตรีมีความเกี่ยวพันกับบุคคลหลายฝ่ายควรที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นและบทกำหนดโทษของการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งซึ่งในปัจจุบันการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นมีกระแสการซื้อสิทธิขายเสียงมีจำนวนมากขึ้นและทวีความรุนแรงทุกพื้นที่ทำให้ผู้สิทธิเลือกตั้งไม่เกรงกลัวกับบทลงโทษของกฎหมายทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการซื้อสิทธิขายเสียง

ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่กล่าวอีกว่าการจัดโครงการสตรีอาสากกต.จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นครั้งนี้ซึ่งทางกกต.กระบี่จะให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีอาสาอบต.ละ30คนเพื่อต้องการให้กลุ่มสตรีอาสากกต.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ตระหนักถึงโทษของการฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้ง

ทำให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่สามารถเข้าถึงกลุ่มสตรีในชุมชนของแต่และอบต.รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการรับฟังปัญหาของกลุ่มสตรีเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีกทั้งลดปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสตรีในพื้นที่แต่ละอบต.อย่างดีซึ่งโครงการสตรีอาสากกต.จะดำเนินการให้ครบทั้งทุกอบต.ที่ครบวาระจำนวน23อบต.เป็นการดึงผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมกับการเมืองให้มากขึ้นโดยเฉพาะการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ใกล้ตัวประชาชนมากที่สุด

23อบต.ที่จะหมดวาระในวันที่30กรกฎาคม2550ประกอบด้วยอ.เกาะลันตาอบต.เกาะกลางอบต.เกาะลันตาน้อยอบต.ลันตาใหญ่อบต.คลองยางอบต.ศาลาด่าน,อ.เขาพนมอบต.โคกหารอ.คลองท่อมอบต.คลองท่อมเหนืออบต.เพหลา,อ.ปลายพระยาอบต.เขาต่ออบต.คีรีวง,อ.เมืองกระบี่อบต.คลองประสงค์,อ.ลำทับอบต.ดินแดงอบต.ดินอุดมอบต.ทุ่งไทรทองอบต.ลำทับอ.เหนือคลองอบต.เกาะศรีบอยาอบต.คลองเขม้าอบต.ตลิ่งชันอ.อ่าวลึกอบต.เขาใหญ่อบต.คลองยาอบต.นาเหนืออบต.แหลมสักอบต.อ่าวลึกน้อยซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่3-7สิงหาคม2552และจะมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่6กันยายน2552

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215