แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

กระบี่, ส.คนพิการประชุมสมัชชาคนพิการที่กระบี่ ( ข่าวกระบี่ )

กระบี่-สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยจัดประชุมสมัชชาคนพิการแห่งชาติ“การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ”หวังให้ท้องถิ่นเข้ามาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ

เมื่อเวลา14.00น.วันนี้(27เม.ย.)ที่โรงแรมบุญสยามอ.เมืองจ.กระบี่สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดการประชุมสัมมนาสมัชชาคนพิการแห่งชาติเรื่อง“การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28เมษายน2552โดยมีสมาชิกคนพิการจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมจำนวนประมาณ500คน

ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการได้เรียนรู้และเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการรวมถึงสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนองค์กรคนพิการรวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำความรู้ไปปฏิบัติในการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายศุภชีพดิษเทศนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยกล่าว่าโครงการประชุมสมัชชาคนพิการแห่งชาติ“การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งได้ทำต่อเนื่องมาหลายปีหลายรูปแบบและหลายหน่วยงานแต่ยังไม่สามารถนำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติไปปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงและเข้าถึงคนพิการระดับรากหญ้าได้เพราะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจซึ่งหากสมาคมคนพิการแต่ละประเภทไม่ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะไม่สามารถพัฒนาองค์กรหรือขยายผลการพัฒนาสู่คนพิการในระดับท้องถิ่นได้

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215