แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

กระบี่, อบจ.กระบี่จัดรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ( ข่าวกระบี่ )

ข่าวกระบี่ : อบจ.กระบี่จัดรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

กระบี่ - อบจ.กระบี่ จัดรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นเทศกาลสงกรานต์ มีผู้สูงอายุร่วมนับ 100 คน

วันนี้ (8 เม.ย.) นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมงานประมาณ 150 คน ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมงาน ณ ห้องช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ทาง อบจ.กระบี่ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมีมากด้วยประสบการณ์และเป็นผู้ทรงคุณค่าทางสังคม และให้ลูกหลานได้ร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และนอกจากนี้ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ยังเป็นปีใหม่ของไทยด้วย เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล และเป็นการเปลี่ยนแปลงศักราชใหม่ของไทย โดยประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนา กำหนดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปกับปูชนียสถานที่สำคัญของท้องถิ่น มีขบวนแห่สงกรานต์ การปล่อยนก ปล่อยปลา และที่สำคัญคือ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ถือกันว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดตความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และถือเป็นจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ที่ต้องบำรุงรักษาให้เอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไป

นอกจากนี้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยเห็นคุณค่าของประเพณีที่สำคัญ ควรแก่การอนุรักษ์ เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน เกิดความอบอุ่นสามัคคีในครอบครัว

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215