แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ระนอง, พุทธศาสนิกชนไทย-พม่าที่ระนองร่วมงานสัปดาห์พระพุทธศาสนา ( ข่าวระนอง )

ข่าวระนอง : พุทธศาสนิกชนไทย-พม่าที่ระนองร่วมงานสัปดาห์พระพุทธศาสนา

ระนอง - พุทธศาสนิกชนทั้งไทย และพม่า จำนวนมากร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสมโภชพระเจดีย์ดาธุ เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดสุวรรณคีรีวิหาร จังหวัดระนอง

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 7 พ.ค.น.ส.จิตรา พรหมชุติมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และสมโภชพระเจดีย์ดาธุ ประจำปี 2552” ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2552 ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง หรือวัดหน้าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ร่วมกับเทศบาลเมืองระนอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดระนอง วัดสุวรรณคีรีวิหาร และองค์กรภาคเอกชน จัดขึ้น

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวพม่า มีส่วนร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว กล่อมเกลาจิตใจ ให้เป็นคนดีปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี เสริมสร้าง ปลูกฝัง และยกระดับมาตรฐานคุณธรรมของเด็ก เยาวชน ประชาชน โดยการร่วมใจกัน ลด ละเลิก อบายมุขทุกชนิด และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระสงฆ์พุทธศาสนิกชน ทั้งไทย และพม่า เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ผ้าห่มพระเจดีย์ดาธุ กว่า 300 เมตร และขบวนศิลปวัฒนธรรมไทย-พม่า ไปตามถนนเรืองราษฎร์ใจกลางเมืองระนอง ไปยังวัดสุวรรณคีรีวิหารจากนั้นได้ประกอบพิธีห่มผ้าพระเจดีย์ดาธุ ซึ่งเป็นเจดีย์ศิลปะพม่า ที่ชาวพม่าสร้างขึ้นอายุกว่า 100 ปี

การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-พม่า การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อพระพุทธเจ้าของฉัน การสาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา การจัดบอร์ดนิทรรศการ เนื่องในวันวิสาขบูชา พิธีทำบุญตักบาตรอาหารสดแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ประกวดการเขียนธรรมภาษิตแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ การประกวดร้องเพลงคติธรรม เดิน-วิ่งสมาธิวิสาขะ พุทธบูชา การแสดงธรรมเทศนาและร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดสุวรรณคีรีวิหาร

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215