แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ระนอง, สปส.ระนองจ่ายเช็คช่วยชาติวันสุดท้าย 15 มิ.ย.52 ( ข่าวระนอง )

สำนักงานประกันสังคม หรือ สปส.จังหวัดระนอง จ่ายเช็คช่วยชาติให้ผู้ประกันตนถึง 15 มิถุนายน 2552 หากพ้นกำหนดไม่มารับถือว่าสละสิทธิ์

นางพรทิพย์ พิทยานันทกิจ ประกันสังคมจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง ได้จ่ายเช็คช่วยชาติให้แก่ผู้ประกันตน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ในวันและเวลาราชการ

จึงขอให้ผู้ประกันตนที่ยื่นแบบคำขอรับเช็คช่วยชาติไว้สามารถไปรับเช็คช่วยชาติได้ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองหากผู้ประกันตนรายใดไม่ไปติดต่อรับเช็คภายในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองจะส่งเช็คช่วยชาติคืนกระทรวงการคลังต่อไปสำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ไปยื่นแบบขอรับเช็คช่วยชาติสามารถยื่นแบบได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประกันสังคมจังหวัดระนอง กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม เป็นต้นมาสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง ได้อนุมัติจ่ายเช็คช่วยชาติงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 3 จำนวน 8,109 ฉบับ เป็นเงิน 16,218,000 บาท มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเช็คช่วยชาติมารับเช็คแล้ว จำนวน 8,010 ฉบับเป็นเงิน 16,020,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.78 มีผู้ประกันตนที่ยังไม่มารับเช็คช่วยชาติจำนวน 99 ราย จึงขอให้รับไปติดต่อขอรับเช็คโดยด่วนด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้รับแทนก็ได้ภายในวันที่กำหนด

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215