แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ระนอง, แรงงานที่ระนองแห่ ?วันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2552? ( ข่าวระนอง )

ผู้ใช้แรงงานที่จังหวัดระนองจำนวนมาก เข้าร่วม “วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2552” ที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ พร้อมกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมาย

วันที่ 1 พ.ค.52 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงาน “วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2552” ที่โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาจังหวัดระนอง ซึ่งหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับสถานประกอบการต่างๆ จัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจและให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่า ผู้ใช้แรงงานถือว่าเป็นตัวจักรสำคัญของบ้านเมืองวันนี้ จึงกำหนดให้เป็นวันแรงงานสากลที่ทุกประเทศต้องระลึกถึงผู้ใช้แรงงาน ซึ่งผู้ประกอบการต้องดูแลผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความเป็นธรรม ปลอดภัย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร ขณะเดียวกันผู้ใช้แรงงานก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของสถานประกอบการ ต้องตั้งใจทำงานเต็มกำลังความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน ถ้าทำได้เช่นนี้สถานประกอบการก็อยู่ได้ ผู้ใช้แรงงานก็จะได้รับค่าตอบแทนที่ควรจะได้รับ คือ ทั้ง 2 ฝ่ายต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนั้นเอง ขอให้ผู้ใช้แรงงานใช้จ่ายอย่างระมัดระวังช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเพราะไม่รู้ว่าในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง และต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินพาเหรดของผู้ใช้แรงงาน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน วอลเล่ย์บอลหญิง กีฬาพื้นบ้านระหว่างสถานประกอบกิจการกับผู้ใช้แรงงาน การนัดพบแรงงาน แนะแนวอาชีพฝึกฝีมือแรงงาน ตรวจสุขภาพ บริจาคโลหิต การประกวดธิดาแรงงาน การแสดงดนตรีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด เป็นต้น

ทั้งนี้ วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี รัฐบาลประกาศให้เป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” ซึ่งสอดคล้องกับคำประกาศของไอแอลโอ (ILO) ที่กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นวันแรงงานสากล ซึ่งประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ยอมรับตรงกัน สำหรับประเทศไทยได้มีการจัดงานวันแรงงาน หรือเดิมเรียกว่า วันกรรมกร มาตั้งแต่ปี 2499 และต่อมาปี 2513 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” มาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215