แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ระนอง, ?ผู้ว่าฯ ระนอง? รณรงค์สร้างความสมานฉันท์หยุดทำร้ายประเทศไทย ( ข่าวระนอง )

“ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง” เชิญชวนชาวระนองร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์ หยุดทำร้ายประเทศไทย

นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเครือข่ายองค์กรในเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย ขอความร่วมมือสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย

ในการรณรงค์ให้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ มาร่วมกันยุติความรุนแรง อันเนื่องมาจากมีความขัดแย้งแตกแยกอย่างรุนแรงในหมู่ประชาชนชาวไทยบางส่วน โดยจะรณรงค์ให้ทุกฝ่ายใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ร่วมกัน

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนชาวระนองทุกภาคส่วน เข้าร่วมรณรงค์ และร่วมแสดงออก ดังนี้ให้ประดับธงชาติหน้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านบ้านเรือนพร้อมป้ายข้อความ “4 พฤษภาคม หยุดทำร้ายประเทศไทย” ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง หน้าหน่วยงาน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30-09.30 น.ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานชุมนุมโดยสงบ สันติหน้าหน่วยงาน โดยทุกคนถือธงชาติ เพื่อแสดงความเป็นชาติไทยที่มีสีเดียว คือ สีธงชาติ

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215