แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ระนอง, ระนองจัดมหกรรมสินค้าไทย-เพื่อนบ้านสานสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ( ข่าวระนอง )

ระนอง-พาณิชย์จังหวัดระนองจัดงาน“มหกรรมสินค้าไทย-เพื่อนบ้านและธงฟ้าราคาประหยัด”เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดระนองกับประเทศพม่าและลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

นายสมพรวิริยานุภาพวงศ์พาณิชย์จังหวัดระนองเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้กำหนดจัดงาน“มหกรรมสินค้าไทย-เพื่อนบ้านและธงฟ้าราคาประหยัด”ระหว่างวันที่27เมษายน-1พฤษภาคม2552ณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัดระนองด้านการสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านส่งเสริมทางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าโดยมีกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของจังหวัดระนองผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเกาะสองประเทศพม่าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าและจังหวัดอื่นๆโดยมีผู้ประกอบการมาร่วมออกร้านกว่า80ร้านนอกจากนี้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-พม่าด้วย

ด้านนายชัยโรจน์สุเอียนทรเมธีการค้าภายในจังหวัดระนองกล่าวว่าในงานดังกล่าวกรมการค้าภายในได้มีการออกร้านสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจัดจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด20-40%เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้เลือกซื้อสินค้าในราคาประหยัดและเป็นธรรมในภาวะที่ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215