แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, ภูเก็ตดึงทุกภาคส่วนร่วมป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ( ข่าวภูเก็ต )

ศูนย์ข่าวภูเก็ต-จังหวัดภูเก็ตจัดประชุมภาคสาธารณูปโภครับมือไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่สร้างความเชื่อมั่นประชาชน-นักท่องเที่ยว

วันที่ 6 พ.ค.52 นายวรพจน์รัฐสีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ของภาคสาธารณูปโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายแพทย์พงษ์สวัสดิ์รัตนแสงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและตัวแทนของภาคสาธารณูปโภคประมาณ50คนเข้าร่วมซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้

นายวรพจน์รัฐสีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าปัจจุบันการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ชนิดเอเอช1เอ็น1ในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ของคนขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เป็นสภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศได้เพิ่มระดับการเตือนเป็นระดับ5คือพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสติดต่อจากคนสู่คนในระดับพื้นที่ชุมชนภายในประเทศและขยายวงกว้างไปสู่หลายประเทศหากสามารถควบคุมระดับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะสามารถจำกัดวงการระบาดได้

เพราะฉะนั้นประเทศต่างๆทั่วโลกจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นผลกระทบจากโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดใหญ่ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะภาคสาธารณูปโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะเป็นบริการพื้นฐานที่มีความจำเป็นสำหรับประชาชนทุกคนซึ่งได้รับผลกระทบมากหากเกิดการระบาดใหญ่จริง

นายวรพจน์กล่าวอีกว่าการเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ของภาคสาธารณูปโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเตรียมความพร้อมรับโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดจึงได้เชิญตัวแทนของภาคสาธารณูปโภคในจังหวัดมาประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์แนวทางการเตรียมความพร้อมวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และวางแผนในการเตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวหากเกิดสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215