แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, ชาวภูเก็ตร่วมงาน IMT-GT Phuket Hala Expo คึกคัก ( ข่าวภูเก็ต )

ข่าวภูเก็ต : ชาวภูเก็ตร่วมงาน IMT-GT Phuket Hala Expo คึกคัก

ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมงาน IMT-GT Phuket Hala Expo จำนวนมาก หวังผลักดันให้ จ.ภูเก็ต และพื้นที่ชายฝั่งอันดามันเป็นศูนย์ธุรกิจฮาลาล ขณะที่วันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดประชุมวิชาการนานาชาติ WHASIB 2009

สำหรับการจัดงาน งานฮาลาล เอ็กซ์โป จังหวัดภูเก็ตได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 3 พ.ค.52 ณ เวทีกลางสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต และโรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

นายไพบูลย์ อุปัติศฤง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงาน IMT-GT Phuket Halal Expo in Conjunction with WHASIB 2009 จะมีไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2552 ซึ่ง กิจกรรมภายในงานมีสองส่วนด้วยกัน ได้แก่การประชุมวิชาการนานาชาติ WHASIB 2009 ซึ่งจะเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในวันนี้ (1 พ.ค.)

โดยจะมีนายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในเวลา 16.00 น. เพื่อใช้เป็นเวทีที่นักวิทยาศาสตร์ นักอุตสาหกรรมและนักธุรกิจด้านฮาลาล ปรึกษาหารือกันเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นแก่อุตสาหกรรมฮาลาลในภาพรวม มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 250 คนจาก 12 ประเทศ ซึ่งในงานนี้จะมีการลงนามความร่วมมือการจัดตั้งห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลระหว่าง 6 ประเทศ โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแกน

”งานการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักธุรกิจฮาลาลอันดามัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตก้าวเข้าสู่การเป็น Halal Tourism Hub อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ จ.ภูเก็ตได้อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามการจัดงานที่มีกิจกรรม 5 กิจกรรมภายใต้งาน IMT-GT Phuket Halal Expo ที่จัดขึ้น ณ จ.ภูเก็ต ครั้งนี้มีเป้าประสงค์เพื่อผลักดันให้ จ.ภูเก็ตและพื้นที่ชายฝั่งอันดามันเป็นศูนย์ธุรกิจฮาลาล และ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรม ฮาลาลในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้” นายไพบูลย์ กล่าวและว่า

นอกจากจะมีการประชุมสัมมนาแล้วยังมีงาน IMT-GT Phuket Halal Expo ซึ่งจัดขึ้น ที่บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ภายในงานมีการจัดแสดงบูธจำหน่ายสินค้าและบริการ จำนวน 227 บูท โดยเป็นของนักธุรกิจในพื้นที่อันดามัน 24 บูท ส่วนราชการในภูเก็ต 14 บูท เป็นบูธจากนักธุรกิจส่วนกลาง 16 บูท เป็นของนักธุรกิจจากเขตห้าจังหวัดชายแดนใต้หรือ ศอ.บต.จำนวน 70 บูท ในส่วนหลังนี้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นบูทจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซียจำนวน 6 บริษัท 3 บูท จากอินโด นีเซีย จำนวน 1 บูท และเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 99 บูท

นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงนิทรรศการและงานวัฒนธรรมไทยมุสลิมด้วย แบ่งเป็นกิจกรรมการแสดงบนเวที และการแสดงบนลานจนถึงวันที่ 3 พ.ค.52 เริ่มตั้งแต่ 19.00-22.00 น.ของทุกวัน

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215