แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, สสจ.ภูเก็ตเฝ้าระวังโรคไข้หวัดหมูเต็มที่ ( ข่าวภูเก็ต )

ศูนย์ข่าวภูเก็ต-รองนายแพทย์สสจ.ภูเก็ตระบุใช้มาตรการเดียวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกระบุการดำเนินการยังอยู่ในชั้นของการเฝ้าระวังแต่เตรียมความพร้อมเต็มที่โดยเฉพาะเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิรอเพียงความชัดเจนจากรัฐบาลเน้นการดำเนินการไม่สร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน

นพ.วิวัฒน์ศีตมโนชญ์นายแพทย์9ด้านเวชกรรมป้องกันรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดหมูว่าสำหรับการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดหมูแพร่ระบาดในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้นในเบื้องต้นการดำเนินการใช้หลักการเดียวกับการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเนื่องจากการแพร่ระบาดมีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งในส่วนการดำเนินการอื่นๆนั้นต้องรอนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้งโดยเฉพาะการนำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิหรือเทอร์โมสแกนเนอร์มาใช้ซึ่งขณะนี้เครื่องดังกล่าวในส่วนของภูเก็ตมีอยู่แล้วแต่การนำเครื่องมือดังกล่าวมาใช้จะต้องมีความความชัดเจนของรัฐบาลเพราะถ้าหากนำเครื่องมือดังกล่าวมาใช้อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านทางอากาศยานเกิดความแตกตื่นได้

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการเฝ้าระวังในส่วนของไข้หวัดไหญ่ซึ่งอาจจะกลายพันธุ์นั้นได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการให้ความรู้การจัดประชุมสัมมนาการซ้อมแผนดำเนินการโดยเฉพาะการให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อช่วยดูแลและป้องกันอีกทางหนึ่งดังนั้นการดำเนินการในระยะนี้จึงยังอยู่ในระดับชั้นของการเฝ้าระวัง

นพ.วิวัฒน์กล่าวต่อไปว่าขณะนี้ในส่วนขององค์การอนามัยโลกนั้นได้ประกาศเฝ้าระวังโรคดังกล่าวในระดับ3เนื่องจากยังไม่ได้มีการแพร่ระบาดในวงกว้างเป็นการระบาดเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดภูเก็ตไม่ได้นิ่งนอนใจโดยวันนี้(27เม.ย.)ได้มีการประชุมร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่าอากาศยานภูเก็ตด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือซึ่งจะต้องมีการจับตาตลอดเวลาและจะต้องไม่สร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปด้วย

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215