แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, ถกปัญหากฎหมายเทศบาลทั่วประเทศ ( ข่าวภูเก็ต )

ข่าวภูเก็ต : ถกปัญหากฎหมายเทศบาลทั่วประเทศ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต-คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยถกปัญหากฎหมายที่เป็นอุปสรรคการทำงานของท้องถิ่นพร้อมดันปลดล็อกการดำรงตำแหน่งผู้บริหารจาก2สมัยเป็นอยู่ยาวเท่าที่ประชนยังเลือก

นายประเสริฐวชิรเขื่อนพันธุ์นายกเทศบาลเมืองพระประแดงในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านกฎหมายโดยมีนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและนิติกรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ60คนณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้อ.เมืองจ.ภูเก็ตวันนี้(27เม.ย.)ว่าการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนั้นเป็นการประชุมเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการงานของเทศบาลทั่วประเทศที่ขณะนี้มีมากกว่า1,600แห่งทั้งที่เป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองและเทศบาลนครในการวางกรอบงานการปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เนื่องจากทางสมาคมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการเป็นผู้กลั่นกรองกฎหมายต่างๆของท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับเทศบาลแลมีผลกระทบต่อประชนต่อไปก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการของสมาคมสันนิบาตรเทศบาลแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงกฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่ได้มีการแก้ไขร่างพ.ร.บ.2496ซึ่งได้ผ่านวาระแรกในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วชึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของวุฒสภาโดยการเปลี่ยนแปลงจากการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน2สมัยสมัยละ4ปีเป็นไปกำหนดขึ้นอยู่กับว่าประชาชนในพื้นที่จะเลือกกี่สมัยก็ได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นนั้นเป็นไปตามข้อเรียกร้องของทั้งประชาชนและผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเห็นว่าการดำรงดำแหน่งอย่างต่อเนืองของผู้บริหารท้องถิ่นจะทำให้การทำงานสานต่อนโยบายอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเกิดสูงสุดกับประชาชนและหากประชาชนเห็นว่าผู้บริหารทำงานไม่เข้าตาสมัยต่อไปก็ยังไม่เลือกแต่ถ้าเห็นว่าเข้ามาบริหารแล้วทำให้ท้องถิ่นพัฒนาก็จะเลือกเข้ามาอีกทุกสมัย

นายประเสริฐกล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาหมายอีกหลายฉบับที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินการของเทศบาลซึ่งทางคณะอนุกรรมการจะเก็บรวบรวมเพื่อแยกเป็นแต่ละส่วนในการส่งต่อไปยังคณะกรรมการแต่ละฝ่ายและนำเสนอต่อคณะกรรมการของสมาคมต่อไปส่วนในการประชุมครั้งต่อไปนั้นจะประชุมที่เกาะสมุยจ.สุราษฎร์ธานีเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้มีการไทยเที่ยวไทยเพราะนอกจากจะมีผู้บริหารของเทศบาลแล้วยังมีครอบครัวติดตามไปด้วย

 

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215