แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, กมธ.สวล.ลงติดตามแก้ปัญหาขยะ ( ข่าวภูเก็ต )

ศูนย์ข่าวภูเก็ต-กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการแก้ไขปัญหาขยะจังหวัดภูเก็ตพร้อมนำปัญหาข้อกฎหมายหารือหน่วยงานเกี่ยวข้อง

วันนี้(27เม.ย.)ที่ห้องประชุมโรงเตาเผาเทศบาลนครภูเก็ตนางจิราวรรณจงสุทธนามณีรองวัฒนศิริธรรองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาคนที่3พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมาธิการได้เดินทางมาศึกษาดูและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ตโดยมีนายวรพจน์รัฐสีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนางสาวสมใจสุวรรณศุภพนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต

นางสาวสมใจสุวรรณศุภพนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของเมืองท่องเที่ยวต่างๆซึ่งก็จะต้องช่วยกันดูแลแก้ไขเพราะเมื่อจำนวนคนเพิ่มขึ้นปริมาณขยะก็เพิ่มตามไปด้วยโดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้นทางคณะกรรมการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้เทศบาลนครภูเก็ตดำเนินการบริการจัดการขยะในภาพรวมเนื่องจากโรงเตาเผาขยะซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2536ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตและจะต้องมีการเพิ่มอีกหนึ่งหัวเตาเผาในปี2546แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและรัฐบาลไม่อนุมัติงบประมาณจึงต้องหาแนวทางในการช่วยเหลือกันเอง

สำหรับโรงเตาเผาขยะดังกล่าวสามารถรองรับปริมาณขยะได้วันละประมาณ250ตันด้วยปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ7%ส่งผลให้ปัจจุบันมีปริมาณขยะเข้าสู่เตาเผาวันละประมาณ550ตันและพื้นที่ฝังกลบจำนวน130ไร่ปัจจุบันได้ถูกใช้ไปจนเต็มขีดความสามารถแล้วด้วยวิกฤตที่เกิดขึ้นทางเทศบาลนครภูเก็ตจึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือศึกษาแนวทางการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดซึ่งผลการศึกษาได้เสนอให้มีการก่อสร้างโรงเผาขยะมูลฝอยชุมชนขนาดไม่น้อยกว่า300ตันต่อวันในพื้นที่บริเวณเตาเผาเดิมโดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนค่าก่อสร้างและบริหารจัดการซึ่งขณะนี้ได้มีการลงนามกับบริษัทเอกชนเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ประมาณเดือนตุลาคม2553โดยผู้ลงทุนจะได้ค่าตอบแทนจากค่ากำจัดขยะตันละ300บาทและค่าขายกระแสไฟฟ้า

นางสาวสมใจกล่าวต่อว่าเมื่อโรงเตาเผาสร้างเสร็จจะสามารถรองรับขยะรวมทั้งในส่วนของเตาเผาใหม่ด้วยประมาณ550ตันต่อวันในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องมีการรณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะควบคู่ไปด้วย

ทางด้านนางจิราวรรณจงสุทธนามณีรองวัฒนศิริธรรองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาคนที่3กล่าวภายหลังการรับฟังบรรยายสรุปว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตดำเนินการถือเป็นเรื่องที่ดีส่วนข้อกฎหมายต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการก็จะได้นำข้อมูลไปเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพราะในการทำงานนั้นจะต้องมีการบริการร่วมกัน

อย่างไรก็ตามเนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการณรงค์รักษาความสะอาดการคัดแยกและลดปริมาณขยะตลอดจนการดูแลสุขภาพอนามัยเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งยังก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดสวยงามและเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215