แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, เครือข่ายสิทธิคนจนภูเก็ตรวมตัวศาลากลาง ( ข่าวภูเก็ต )

ข่าวภูเก็ต : เครือข่ายสิทธิคนจนภูเก็ตรวมตัวศาลากลาง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 30 ชุมชนทั่วจังหวัดภูเก็ตประมาณ 1 พันเดินทางมาเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชน

วันนี้ (7 เม.ย.) เครือข่ายสิทธิ์คนจนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตเกือบ 30 ชุมชนทั่วจังหวัดภูเก็ตประมาณ 1 พันเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวิไชย ไพรสงบ ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ผ่านมาทางเครือข่ายคนจนได้ยื่นข้อเรียกร้องมาโดยตลอดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในเครือข่ายโดยเฉพาะปัญหาเรื่องระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า น้ำประปา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องทะเบียนบ้าน ที่หน่วยงานราชการอ้างมาโดยตลอดว่าพื้นที่ที่ชุมชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถออกให้ได้

ที่ผ่านมาเครือข่ายได้มีการจัดทำข้อมูลพื้นที่นำเสนอทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีการยื่นข้อเรียกร้องผ่านมายังผู้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วจำนวน 3 คน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการแก้ปัญหาทุกครั้ง

ทางเครือข่ายผู้ชุมนุมเห็นว่าคณะกรรมการระดับจังหวัดไม่มีการดำเนินการต่อเนื่องและเป็นการยื้อให้เวลาหมดไปในแต่ละช่วงของผู้ว่าราชการจังหวัด ทางเครือข่ายจึงเดินทางมายื่นข้อเรียกร้อง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า เรื่องทะเบียนบ้านในพื้นที่ชุมชนเครือข่าย และคณะกรรมการระดับพื้นที่เห็นชอบร่วมกันในพื้นที่ให้มีการพัฒนาพื้นที่

รวมทั้งให้จัดการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อพิจารณามติของคณะกรรมการระดับพื้นที่ ที่ได้มีการนำเสนอแล้วภายในเดือนเมษายนนี้ และให้มีการวางแผนแนวทางการพัฒนากลุ่มชุมชน ชาติพันธุ์ชาวเลที่ชัดเจน ตามแนวทางที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้นโยบายไว้

อย่างไรก็ตาม วันนี้นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ติดภารกิจที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มชาวบ้านยืนยันว่า จะรวมตัวอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อรอพบกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยจะไม่เจรจากับผู้ใดทั้งนั้น

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215