แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, คณะรัฐมนตรีศึกษาอาเซียดูงานการศึกษาที่ภูเก็ต ( ข่าวภูเก็ต )

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - คณะรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ดูงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต

วันนี้ (7 เม.ย.) คณะรัฐมนตรีศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4 เดินทางไปดูงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนนานาชาติบริติช และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมี คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการศึกษาดูงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต โดยได้แบ่งคณะรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ออกเป็น 3 คณะ สลับเปลี่ยนไปแต่ละ สถานศึกษา ซี่งการศึกษาดูงานของโรงเรียนนานาชาติบริติชได้ เยี่ยมชมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษและศิลปะของนักเรียนระดับชั้น ป.5

จากนั้นคณะได้เดินทางมายังโรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลสึนามิ ให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยสึนามิ ศูนย์สืบค้นและเผยแพร่ข้อมูลบาบ๋าภูเก็ต เผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งงานของจังหวัดภูเก็ต ในเรื่องของพิธีกรรม หรือการแต่งกาย เยี่ยมชมห้องหลวงพ่อแช่ม เป็นห้องที่ให้ความรู้ ประวัติของหลวงพ่อแช่ม และห้องวิถีแห่งปราชญ์ เป็นห้องที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงใช้การเรียนรู้แบบ สุ-จิ-ปุ-ลิ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการต่างๆ

ต่อมาคณะได้เดินทางไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เพื่อศึกษาดูงานเยี่ยมชมการสาธิตงาน วิชาการด้านอาชีพของนักเรียน ประกอบด้วยการแกะสลักผัก ผลไม้ การนวดสปาสมุนไพร และการทำขนมไทย ประกอบด้วย ขนมช่อม่วง ขนมฝอยทอง และขนมกระทงทอง

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การศึกษาดูงานของรัฐมนตรีในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 44 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 44 ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเลือกโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215