แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, ร้านเกมภูเก็ตสนใจร่วมโครงการร้านเกมสีขาว ( ข่าวภูเก็ต )

 ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ร้านเกมภูเก็ต สมัครเข้าร่วมโครงการ “ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน” เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ สำหรับเด็กและเยาวชน

วันนี้ ที่ ห้องปฏิบัติการ POC นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยมี นายปิยะ ภะรตะศิลปิน ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายทวิชาติ อินทรฤทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายทวิชาติ อินทรฤทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับ ดูแลและควบคุมร้านเกมได้ตระหนักถึงปัญหาสังคมเกี่ยวเนื่องจากร้านเกม ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งมั่วสุม สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตลอดจนการล่อลวง อาชญากรรมต่างๆ จึงได้จัดโครงการ ร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ร้านเกมเป็นแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งจะมีการคัดเลือก มอบประกาศสร้างขวัญกำลังใจแก่ร้านเกมที่ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ ในเร็วๆ นี้

ขณะนี้ได้มีร้านเกมสมัครเข้าร่วมโครงการร้านเกมสีขาว จำนวน 23 ร้าน แบ่งตามเขตอำเภอต่างๆ ประกอบด้วย อำเภอเมือง จำนวน 14 ร้าน อำเภอถลาง จำนวน 3 ร้าน และอำเภอกะทู้จำนวน 7 ร้าน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประเมิน ได้แก่ ลักษณะของสถานที่ประกอบการจะต้องปลอดภัย สามารถมองเห็นบริเวณที่ให้บริการอย่างชัดเจน มีแสงสว่าง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ในการให้บริการจะต้องมีมาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าใช้บริการในช่วงเวลา 14.00 น.ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ และใช้บริการหลังเวลา 22.00 น.ของทุกวัน โดยเล่นเกมส์ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน ไม่จำหน่ายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ให้บริการ

อย่างไรก็ตาม การควบคุมเนื้อหาเกมที่ให้บริการ จะต้องผ่านการตรวจพิจารณาและไม่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม จะต้องเป็นเกมที่เหมาะสมกับวัย ผู้ดูแลร้านจะต้องมีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่ มีโปรแกรมส่งเสริมการศึกษา หรือทักษะ มีกล้องวงจรปิด หรือเว็บแคม ติดตั้งหน้าร้าน หรือในร้านเพื่อช่วยป้องปรามอาชญากรรม

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215