แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด

ร้านอาหาร : หมูย่าง อาหารพื้นเมือง ตรัง

ร้านอาหาร : หมูย่าง อาหารพื้นเมือง ตรังจากอาหารพื้นเมืองที่นิยมรับประทานกันในวงจำกัด
หมูย่าง เมือง ตรัง ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัด ตรัง ด้วยการจัดงานเทศกาลหมูย่างเมือง ตรัง ขึ้นตั้งแต่ปี 2533 ต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับการได้โหนกระแสนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล
จึงกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ กลายเป็นของแปลก ของโปรด ของประจำบ้านประจำเมืองไปในที่สุด

ปัจจุบันหมูย่างไม่ได้เป็นเพียงอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด ตรัง เท่านั้น แต่หมูย่างได้กลายเป็นหนึ่งในประเพณีวิถี ตรัง ที่สามารถนำเสนอให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับรู้ไปทั่วแล้ว

ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215