แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด

ร้านอาหาร : แกงตอแมะ อาหารพื้นเมือง สตูล

ร้านอาหาร : แกงตอแมะ อาหารพื้นเมือง สตูลแกงตอแมะ
เป็นแกงที่ปรุงรับประทานกันในชีวิตประจำวัน มีกลิ่นหอมไม่เผ็ดจัดมีเครื่องปรุงไม่มากนัก แกงตอแมะ นิยมใช้ปลา หรืออาจใช้ ไก่ จะมีมะเขือยาวอยู่ในนั้นด้วยเป็นแกงที่มีรสเปรี้ยว เค็ม ตัดความเลี่ยน ของเครื่องแกงกะหรี่ที่อยู่ในนั้นได้

ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215