แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด

สถานที่แนะนำ : วัดราษฏร์อุปถัมภ์ พังงา

สถานที่แนะนำ : วัดราษฏร์อุปถัมภ์ พังงาวัดราษฎร์อุปถัมภ์ หรือวัดบางเหรียง
จากที่ว่าการอำเภอทับปุดไปบ้านบางเหรียง ตามทาง หลวงหมายเลข 4118 ระยะทาง 11 กิโลเมตร

วัดตั้งอยู่บนเขาล้าน เจดีย์เป็นรูประฆังคว่ำ โดยมีพระพุทธรูป ล้อมรอบฐานโดยรอบ เป็นวัดที่มีภูเขาล้อมรอบสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ใหญ่ ในวัดมีถาวรวัตถุทางธรรมที่สำคัญ คือ พระธาตุเจดีย์เทพนิมิต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานนามว่า “พระมหาธาตุ เจดีย์พุทธ ธรรมบันลือ”

ในวัดยังมีเจ้าแม่กวนอิม และพระพุทธอัฐิมงคลชัยนาคปรก สร้างไว้เพื่อปกป้องชาวใต้ให้พ้นจาก ภัยอันตรายทางธรรมชาติ

ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215