แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด

ของฝาก อันดามัน : ไข่เค็มใบเตย ของฝาก สตูล

ของฝาก อันดามัน : ไข่เค็มใบเตย ของฝาก สตูลไข่เค็มใบเตย เป็นการนำไข่สดมาผ่านวิธีการตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำไข่เค็ม ซึ่งสามารถเก็บไว้รัรบประทานได้นานๆ

ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215