แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด

ของฝาก อันดามัน : ดอกไม้ประดิษฐ์ ของฝาก พังงา

ของฝาก อันดามัน : ดอกไม้ประดิษฐ์ ของฝาก พังงาดอกไม้ประดิษฐ์ จากยางพารา
เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่มีความประณีตสวยงาม และ เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของแม่บ้านเกษตรกร จังหวัด พังงา
ปัจจุบันเป็นสินค้าของที่ระลึกประจำจังหวัด หากเดินทางไปในตัวจังหวัด พังงา สามารถซื้อดอกไม้ประดิษฐ์นี้ได้ที่สำนักงานเกษตรกร หรือที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215