แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด

ท่องเที่ยว อันดามัน : การตกปลา ดำน้ำชมปะการัง หมู่เกาะกำ ระนอง

ท่องเที่ยว อันดามัน : การตกปลา ดำน้ำชมปะการัง หมู่เกาะกำ ระนองจุดลงเรือที่สะดวกที่สุด คือ หาดแหลมสน-บางเบน ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที ทะเลช่วงหมู่เกาะกำเป็นบริเวณที่มีปลาชุกชุม
เนื่องจากเกาะแก่งต่าง ๆ ช่วยกำบังคลื่นลมไว้ประกอบกับอยู่ในเขตอุทยานห้ามทำประมงอาชีพจึงเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวนิยมตกปลา และเป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังแห่งหนึ่ง

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน หรือ ฝ่ายบริการนำเที่ยวของโรงแรมจันทร์สมธารา

ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215